Přírodověda – Ptáci hnízdící ve volné přírodě

Mezi zástupce ptáků hnízdících ve volné přírodě patří: datel černý, havran polní, vrána obecná šedá, čejka chocholatá, ledňáček říční a vodní ptáci – lyska černá a kachna divoká.

Všechny zmiňované ptáky najdete výše na fotografiích. Jeden tam ovšem není. Poznáte jaký? Správné odpovědi mi pošlete sms zprávou, Odměna vás nemine. Paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 4.C