Vlastivěda – Vznik českého království, vláda přemyslovských králů

Pět posledních panovníků z rodu Přemyslovců vládlo v průběhu 13. století. Pro české země je to období rozkvětu. V této době u nás vznikají první města, je budována řada hradů kostelů. Je podporován obchod, trhy a řemesla. 

PŘEMYSL OTAKAR I. – první český král s dědičným titulem

 

Byl zdatným panovníkem, který budil velké uznání

V roce 1212 získal listinu s názvem ZLATÁ BULA SICILSKÁ – potvrzuje nezávislost Českého království a zaručuje, že se královský titul dědí z otce na syna. 

 

Rok 1212 je tedy rokem, kdy u nás končí doba českého knížectví a vláda knížata začíná doba Českého království a vláda českých králů s dědičným titulem z otce na syna. 

 

ZAJÍMAVOST: Přemysl Otakar I. se jako český král dostal i na naši bankovku. Podívejte!

 

Posted in 4.C