procvičení přímé a nepřímé úměry

Zopakujeme si přímou a nepřímou úměru.

Přímo závislé znamená, že čím je jedné veličiny víc, tím je druhé také víc.(např. čím víc žáků, tím víc potřebuji učebnic)

 Nepřímo závislé znamená, že čím vzroste jedna veličina, tím se sníží druhá veličina.( např. čím víc lidí pracuje na daném úkolu, tím rychleji ho splní)

Procvičení: Pracovní sešit 61/1,2,3