Úkoly pro dny 20. – 24. 4. 2020

Český jazyk

 • Slabikář 2 str. 46 – 49
 • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 41 – 43
 • Písanka 2 – strana 40 – 43 (pozor na správnost psaní psacího ř a ch)

1) Písmenko ř

http://leteckaposta.cz/297459339

 

2) Písmenko ch

http://leteckaposta.cz/789175830

 

 • Krátký diktát – do sešitu s myškami 

          RODÍ SE MLÁĎATA. KOŤATA SI HRAJÍ, OVCE S JEHŇATY DOVÁDÍ. ŽLUTÁ KACHŇATA PÍPAJÍ.

 • Jaro v české literatuře pro děti – diskuse, žák posoudí, zda má doma i nějakou knihu, která by mohla souviset s jarem

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Pro nové učivo:

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm  (5 cvičení na dě, tě ně)

 

Procvičování učiva:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/sluchove-vnimani/hlasky-podle-obrazku/cviceni.html

20. 4. – Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ř, ř

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

23. 4. – Téma: Vyprávíme podle obrázkové osnovy

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Matematika

 • Matýskova matematika 3 – strana 8 – 10
 • Pracovní list – linky – číslice 10 až 15 (na každý řádek jedno číslo, poslední dva jsou na procvičení problémových čísel, pozor na mezery a sklon viz obr. na co si dát pozor a základní chyby)

 • Cvičit počítání do 15 (začínat i pozpátku) – kartičky s čísly 0 – 15 (úkoly jako doposud, žáci ukazují čísla dle diktátu a procvičují příklady na sčítání bez přechodu přes desítku tj: 10 + 4, 12 + 1, 11 + 3, 5 + 4, 8 + 2)
 • Nepovinné – k upevňování učiva Procvičujeme s Matýskem 
 • Procvičujte pamětné sčítání do 15

 

Prvouka

 • Já a můj svět – strana 58 – 59 (Dny v týdnu, Ája se učí poznávat hodiny)
 • Hodiny procvičujte s názorností! Lze zakoupit hodiny papírové, nebo použít klasické ručičkové hodiny, používáme výrazy 8 hodin ráno, 3 hodiny odpoledne, 10 hodin večer nepoužíváme 14 hodin, 15 hodin a 30 minut, atd.)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Pro novou látku:

Hodiny a režim dne – prezentace pro vysvětlení

https://slideplayer.cz/slide/2583343/

Poznáváme celé hodiny (3 cvičení)

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

Pohádka s hodinami pro zpestření

https://www.ceskatelevize.cz/porady/898510-dorotka/277350993580010

22. 4. Téma: Oslavíme den Země

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Opakování učiva:

Rok a roční období (6 cvičení)

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm 

Opakování učiva i nová látka (pouze ŽLUTÉ rámečky!)

http://www.kaminet.cz/napravy/cas/index.php

 

Komunikativní dovednosti a logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit

 

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

POZOR NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ!

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://skolaprome.eu/category/uceni-doma/

Posted in 1.C