Vlastivěda – Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý

Přemysl Otakar II. byl schopný, cílevědomý panovník a tvrdý válečník. 

Proč ŽELEZNÝ? Díky svým oddílům jízdních rytířů v těžkém brnění.

Proč ZLATÝ? Díky velkému bohatství z dolů na stříbro. 

 

Území českého státu se za vlády tohoto krále zdvojnásobilo. 

České vojsko bylo roku 1278 v bitvě na Moravském poli – nedaleko Vídně poraženi, Přemysl Otakar II. v bitvě zahynul. 

 

Bitva na Moravském poli

Jako vzpomínka na bitvu stojí na místě PAMÁTNÍK.

 

Posted in 4.C