Učivo pro dny 27. 4. – 1. 5. 2020

Český jazyk

 • Slabikář 2 str. 50 – 53
 • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 44 – 47
 • Písanka 2 – strana 44 – 48 (pozor na správnost psaní psacího f a g)

1) Písmenko f – video ke stažení – pismeno_f

2) Písmenko g video ke stažení pismeno_g

 • Krátký diktát psacím písmem! – do sešitu s myškami vyberte 10 slov z písanky
 • Které spisovatele a malíře známe? Upřesněte rozdíl mezi spisovatelem a malířem – (Josef Lada, Karel Čapek, Božena Němcová, K. J. Erben, F. Hrubín, atd.)
 • Předčítání pohádek pro děti viz odkaz – dospělý pohádku přečte a dítě na závěr či průběžně shrnuje, o čem pohádka byla (děti mohou poté k pohádkám nakreslit obrázek a zařadit jej do desek)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Pro nové učivo:

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm  (5 cvičení na bě, pě, vě, slabiku mě prozatím vynechejte!)

Pohádka „Jak šlo šídlo do světa“ – pohádka s kvízem http://majka.duha.sweb.cz/Jak%C5%A1lo%C5%A1%C3%ADdlo/sidlo.htm

Pohádka „Jak včelička zachránila králíčka“ – pohádka s obrázky v textu – http://velichov.cz/reci/20.pdf

Pohádka „Kuřátko a obilí“ – https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/frantisek-hrubin/kuratko-a-obili.html#axzz6KjvmSBAU

 

Procvičování učiva:

27. 4. – Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ch, ch

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

30. 4. – Téma: Čteme texty s ď, ť, ň

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Matematika

 • Matýskova matematika 3 – strana 11 – 14
 • Pětiminutovka na sčítání do 15 – (10 příkladů, žák zapisuje pouze výsledky, může počítat na prstech či s názorností), poté opravte, ale zapisujte pouze počet chyb (ke špatnému výsledku dopište zadaný příklad, neznámkujte a dbejte na správné psaní číslic!)
 • Cvičit počítání do 15 (i pozpátku) – kartičky s čísly 0 – 15 (úkoly jako doposud, hra ve smyslu schovám ti číslo a ty musíš hádat, které chybí – lze schovat dle obtížnosti i více kartiček)
 • Nepovinné – k upevňování učiva Procvičujeme s Matýskem 
 • Procvičujte pamětné odčítání do 15

 

Prvouka

 • Já a můj svět – strana 60 – 61 (Kolik je hodin, Opakování – orientace v čase)
 • Hodiny procvičujte opět s názorností!

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Opakování učiva:

29. 4. Téma: Seznámíme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Poznáváme celé hodiny (3 cvičení) – http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

 

Komunikativní dovednosti a logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit

 

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

 

NEUSTÁLE DBEJTE NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ !!!

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://www.maminka.cz/clanek/skola-doma-konkretni-tipy-jak-se-s-detmi-ucit-on-line-kvuli-zavreni-skol

Posted in 1.C