Úkoly 4.5 – 7.5.2020

ČESKÝ JAZYK UČEBNICE str. 85 – NAPIŠTE SI DIKTÁT

str.86 a 87 naučte se VYJMENOVANÁ SLOVA PO V, SLOVA PŘÍBUZNÁ a vypracujte zadaná cvičení

PRACOVNÍ SEŠIT str. 24 vypracuj

PÍSANKA str.24 Svátek matek

ČÍTANKA str.138 A 139 přečti si básně s jarní tematikou a pranostiky, vylušti hádanky a přesmyčky

MATEMATIKA PRACOVNÍ SEŠIT str.36, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 10 A 100, pracovní list na opakování

GEOMETRIE UČEBNICE str.48 Bod náleží nebo nenáleží kružnici, kruhu

PRACOVNÍ SEŠIT str.36 vypracuj

PRVOUKA UČEBNICE str.69 Pečujeme o své zdraví  a zaslané listy

PRACOVNÍ SEŠIT str.48 a 49 dokonči, zopakuj téma ČLOVĚK na str.50

Podrobnější vypracování úkolů zasláno žákům mailem

Posted in 3.D