Učivo 4. 5. – 8.5. 2020

@

Úkoly 5. D – 4. 5. – 8. 5. 2020. 2020

 

Český jazyk

Základní větné členy – podmět a přísudek

Podmět rozvitý a několikanásobný

Učebnice :do  str. 123 – 124      PS str.28

                      Procvičování –  vzory podstatných jmen

Sloh: Popis jarní přírody – 10 hezkých vět na papír / namalovat JARO/                                                                                                                

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY –vzory  podstatných  jmen, vyjmenovaná slova, shoda  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka – práce s čítankou, str. 111 J. Voskovec a J. Werich /znáš pohádky s J. Werichem ? + mimočítanková četba na pokračování

Znalost vyjádřit názory a pocity z přečteného libovolného příběhu, hlavní myšlenka.

 

Matematika

Procenta – nové učivo

-základní seznámení

Aplikace na jednotky délky

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 29 – 30

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: Osová souměrnost

                   PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 32 – 33 – konstrukce diagramu

                   Procvičovat TĚLESA kolem nás – válec, hranol, kužel, ……..

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Přírodověda                                                                                                                   Učebnice: Lidské tělo – Člověk ve společnosti, RODINA  – vytvořit zápis do školního sešitu – doplnit obrázky

Zadaný úkol: Procvičování učiva o lidském těle, opakovací test str. 72 – ústně

Učebnice: přečíst a vypsat podstatné údaje – modré rámečky, doplnit obrázky, str. 68

PS str. 37 – 38 opakovat ústně

Učebnice str. 73 – 75

 

Vlastivěda

Směřujeme k samostatnosti

Vznik československé republiky

Práce s učebnicí  str. 36 – 38  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole

PS  str. 14, opakování č.4 v učebnici str. 39

 

KD: Artikulační cvičení, METAFORA – přenesený význam slova

/zub času, moře problémů, třešnička na dortu/       

 

Děkuji dětem za hezké sms zprávy a rodičům, za zpětnou vazbu. Všem přeji hlavně hodně zdraví a dobré nálady. Uvidíme se 25. 5. 2020.  Rodiče žáků, kteří nastoupí, si musí objednat obědy v ŠJ sami. Mgr.  M. Kolářová

 

 

 

Posted in 5.D