Úkoly pro dny 4. – 8. 5. 2020

Český jazyk

 • Opakování – hlásky a písmena ď, ť, ň, včetně slabik dě, tě,  ně, bě, pě, vě
 • Slabikář 2 str. 54 – 57 – Slabika mě, Mě a Čtení slov se slabikotvorným r, l, m
 • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 48 – 52
 • Krátký diktát psacích písmem – psací písmena malá (alespoň 10 písmen), diktát můžete psát několikrát v průběhu týdne
 • Čtení vět s porozuměním – viz webové stránky
 • Písanka 3 – strana 1 – 5 (pozor na správnost psaní velkých psacích písmen)

1) Písmenko I – video ke stažení zde – http://leteckaposta.cz/843548282

2) Písmenko J –video ke stažení zde – http://leteckaposta.cz/953196181

3) Písmenko N –video ke stažení zde – http://leteckaposta.cz/528085302

4) Písmenko U –video ke stažení zde – http://leteckaposta.cz/842380568

5) Písmenko M – video ke stažení zde – http://leteckaposta.cz/976744914

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Pro nové učivo:

Slabika mě, Měhttp://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm

Čtení s porozuměním – ano/ne – (od 04 až do 05) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=06.+V%C4%9Bty&topic=02.+%C4%8Cten%C3%AD+s+porozum%C4%9Bn%C3%ADm#selid

Čtení s porozuměním – doplň chybějící písmeno – Doplňování písmen (dvojvýrazy) od 01 až do 05, Doplňování písmen (věty) od 01 až do 05 (nemusíte splnit všechna cvičení!) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&class=1&action=show#selid

Čtení s porozuměním v propojení s prvoukou – http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny2.htm

 

Procvičování učiva:

4. 5. – Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme G, g – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Písmeno Ě (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě) – https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e

 

Matematika

 • Matýskova matematika 3 – strana 15 – 18
 • Pracovní list Tělesa 2 – Kvádr a jehlan – cvičení 1 a 2
 • Pětiminutovka na diktát číslic do 15 – děti budou zapisovat diktovaná čísla do sloupce pod sebe (10 čísel), hodnotí se správnost a i postup při psaní číslic!
 • Procvičujte pamětné sčítání odčítání do 15 (bez přechodu do 10)
 • Nepovinné – k upevňování učiva Procvičujeme s Matýskem 

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Nové učivo:

Hodinyhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1049

 

Prvouka

 • Já a můj svět – strana 62 – 63 (Člověk ve společnosti – Místo kde žijeme, Na výletě)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Nové učivo:

Moje vlast (s dopomocí dospělého)

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_vlast1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_vlast2.htm

 

Opakování učiva:

Hodiny – http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny3.htm

            – http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

Čas – https://www.skolasnadhledem.cz/game/1496

6. 5. Téma: Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Komunikativní dovednosti a logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

7. 5. – Téma: Říkáme si říkadla a rozpočitadla – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

 

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

 

NEUSTÁLE DBEJTE NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ !!!

 

 

 

Zdroj obrázku:

Učení dítěte doma – z pohledu rodiče

Posted in 1.C