učivo 11 .5. – 15.5. 2020

ČESKÝ JAZYK – UČEBNICE str.88 a 89 – příbuzná slova k vyjmenovaným po V

PRACOVNÍ SEŠIT str,25 a 26 zopakuj pády, rody a čísla podstatných jmen, doplň správně I/Y

PÍSANKA str.22 – doplň a napiš si diktát

ČÍTANKA str.134 a 135 – K.Čapek – Případ s havlovickým vodníkem – čtení s porozuměním 

MATEMATIKA – PRACOVNÍ SEŠIT str.38  násobení a dělení číslem končícím na jednu nebo dvě nuly , pracovní list na procvičování

GEOMETRIE – UČEBNICE  str.49 zápis a popis kružnice

PRACOVNÍ SEŠIT str.37

PRVOUKA UČEBNICE str.34 a 35 Rostliny- Společné znaky rostlin

PRACOVNÍ SEŠIT str.51

Podrobné vypracování úkolů zasláno mailem

 

 

 

Posted in 3.D