Učivo v týdnu 11.5.-15.5.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: PŘÍSLOVCE, ČÁSTICE, CITOSLOVCE, procvičování slovních druhů
Pondělí: pracovní list (slovní druhy – příslovce) str. 110
                pracovní sešit str. 30/1
Úterý: pracovní list (slovní druhy – částice) str. 114, uvozují samostatné věty a to jsou: VĚTY PŘACÍ
            pracovní list (slovní druhy – citoslovce) str. 115
Středa: pracovní sešit str. 30/2,3 , str. 31/1,2,3, – příběh o Fíkovi v naší čítance není
               učebnice str. 98/7b – DIKTÁT
Čtvrtek: pracovní sešit str. 32, učebnice str. 97/1 – napiš do sešitu a rovně podtrhni podstatná jména
               učebnice str. 97/2 – do sešitu, 97/3 – ústně
Pátek: učebnice str. 97/4, 5 – podle zadání, 98/8- ústně,98/9, sloh: 98/1, 1a, 1b, 1c, 1d
Písanka – str. 32-33
Čítanka – str. 132 – 135
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Procvičování učiva, délka úsečky
                        Násobení číslem 4 (děti se musí naučit násobky čísla 4)
Pondělí: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 6 – 9
Úterý:    Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 22 – 23 pracujte s videem
Středa: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 10 – 13
Čtvrtek:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 24 – 25  pracujte s videem
Pátek: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 26 pracujte s videem
            malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 14
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení a kartičky na násobení a dělení čísel 2,3
Nově –  násobení čísla 4.
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Procvičování učiva
Učebnice str. 54 – odpovědi na otázky (využijte učebnice i pracovní sešity – učivo si vždy vyhledejte)
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.     
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
ÚTERÝ:
22/1 https://www.youtube.com/watch?v=_MptraHzffM
22/2 https://www.youtube.com/watch?v=xRtCzmJAGNg
22/3 https://www.youtube.com/watch?v=4JBw0ZC9EXk (v řadě čísel je jedno přidané)
22/4 https://www.youtube.com/watch?v=FUUE37O2RX0 – podobné cvičení – HODINY
Geometrie – úsečky
23/1A https://www.youtube.com/watch?v=wBDLirJP8yY
23/1B https://www.youtube.com/watch?v=2C6_ezxKIU4
23/1C https://www.youtube.com/watch?v=XcYi8xSsHSg
23/2A https://www.youtube.com/watch?v=L-uBJtz-iVM
23/2B https://www.youtube.com/watch?v=Gl5rLJZKiiQ
23/2C https://www.youtube.com/watch?v=k9HgEUnn8rg – navíc
23/3 https://www.youtube.com/watch?v=Q59FWcIJWXY
ČTVRTEK:
Násobení číslem
24/1 https://www.youtube.com/watch?v=RYRK48toOCE
24/2 https://www.youtube.com/watch?v=v–AnYFzInE
24/3 https://www.youtube.com/watch?v=KP-YWFAJbEg
25/1 https://www.youtube.com/watch?v=KP-YWFAJbEg
25/2 https://www.youtube.com/watch?v=S3VR_CGo3mA (dva příklady navíc)
25/3 https://www.youtube.com/watch?v=n04oAsBnC0Q
25/4A https://www.youtube.com/watch?v=xhNwzWPP6oI – navíc
25/4 = 25/4B https://www.youtube.com/watch?v=niKasYGIfXA
PÁTEK:
26/1 https://www.youtube.com/watch?v=Df8L3KsLqOk – jedna dvojice příkladů je jiná
26/2 https://www.youtube.com/watch?v=-VnoswBIHoQ
26/3 https://www.youtube.com/watch?v=9Feruqr155E – jeden příklad navíc
26/4 https://www.youtube.com/watch?v=xCFs0JaZGE0
Posted in 2.C