Úkoly pro dny 11. – 15. 5. 2020

Český jazyk

 • Opakování slov se slabikotvorným r, l, m a opakování slabiky mě
 • Slabikář 2 str. 58 – 61 – Slabiky di, ti, ni
 • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 53 – 57 – žák může barevně zakroužkovat měkkou slabiku ve slově
 • Diktátový sešit dospělý !!! předepíše do sloupce pod sebe velkými tiskacími písmeny tato slova (VJETA, VJENEC, BJELA, PJENA, VJECI, MNĚSÍC, PJETKA, HRÁBJE, BJELÁSEK) – děti poté červenou pastelkou podtrhnou, co je špatně a přepíší slovo za pomlčku správně viz ukázka (motivace = dítě je učitel a vy žák)

 • Čtení článků ze slabikáře s porozuměním (např. 58/1 a 5, 59/3 a 5, atd.) – ZDE DEJTE POZOR NA KLESÁNÍ HLASEM NA KONCI VĚT, KDE JE TEČKA. POKUD BY SE VYSKYTOVALA VE VĚTĚ ČÁRKA, ŽÁK ZDE MUSÍ UDĚLAT KRÁTKOU PAUZU. Prosím nejdříve předveďte ukázku.
 • Písanka 3 – strana 6 – 10 (Dodržujte čitelnost a úhlednost psaného projevu!)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Pro nové učivo

Slabiky di, ti, ni https://www.skolasnadhledem.cz/game/1407 (2 cvičení)

                           – https://www.skolasnadhledem.cz/game/1408 (2 cvičení)

 

Procvičování učiva:

Opakování bě, pě, vě, mě – https://www.skolasnadhledem.cz/game/1414

11. 5. – Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme F, f https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

14. 5. – Téma: Čteme dě, tě, ně – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Matematika

 • Matýskova matematika 3 – strana 19 – 22
 • Pracovní list Tělesa 2 – Kvádr a jehlan – cvičení 3 a 4
 • Práce s kartičkami – žák ukazuje číslo, určuje čísla před a za, hledá chybějící kartu s číslem apod.
 • Procvičujte pamětné sčítání do 15 (bez přechodu do 10)
 • Nepovinné – k upevňování učiva Procvičujeme s Matýskem 

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Číselná řada a porovnávání – (úkoly musíte vybírat tak, aby se jednalo o číselnou řadu 0 až 15!)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+20+s+p%C5%99echodem+10#selid

 

Prvouka

 • Já a můj svět – strana 64 – 65 (Ája jde do divadla a Ája mezi kamarády)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Nové učivo:

Rodiče postupně předčítají text a děti doplňují jména pod kroužek, který navštěvují ve svém volném čase.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/volnycas1.htm

 

Opakování učiva:

13. 5. Téma: Seznámíme se s dalšími domácími zvířaty (plazi, bezobratlí)

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit – procvičujte pravidelně

 

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

 

NEUSTÁLE DBEJTE NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ !!!

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

Jak se učit doma? – Doporučení školní psycholožky

Posted in 1.C