Učivo, 18. – 22. 5. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

18. – 22. 5.

Řeč přímá a nepřímá

Stavba věty – opakování

Slohová cvičení: Dopis

U: str. 107-110

PS: str. 37/1 a

PS: str. 37/1 a, b, c

PS: str. 38/2, 3, 4

PS: str. 38/1

 

Matematika

18. – 22. 5.

Římské číslice

Zlomky

Geometrie: Obvod trojúhelníku

U: str. 47-50

PS: str. 36/1-7

PS: str. 37/1-6

PS: str. 38/1-3

G: str. 51-52

Vlastivěda

18. – 22. 5.

 

Opakování č. 6 – Život ve středověku

12. Husitské války:  Jan Hus    

 

U: str. 30-34

PS: str. 16-17

 

Přírodověda

18. – 22. 5.

 

Živočichové v rybníku a jeho okolí

 

U: str. 65-66

PS: str. 50

Čtení

18. – 22. 5.

 

 

Téma: Voda – pomocník i živel

 – Jiří Černý: Řeka – život i nebezpečí

 – Jiří Žáček: Vltava

 – Jan Červenka: Slzavá historie psaná na vodu

 

Čítanka, str. 148-150

Pracovní listy – viz „Příloha“ (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

Posted in 4.D