Provoz školní družiny od 25. května 2020

V pondělí 25. května se na vás těšíme :)! Na základě dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz ZŠ nebude fungovat družina tak, jak jste byli doposud zvyklí:

  • ranní družina ( a ranní klub) nebude vůbec v provozu,
  • odpoledne budou žáci ve stejných skupinách jako dopoledne (neplatí rozdělení do oddělení školní družiny),
  • zájmové kroužky nebudou,
  • odpolední družina bude navazovat na dopolední výuku a bude končit každý den v 16.15 hodin,
  • při vyzvedávání dětí z družiny vyčkejte na pokyny asistenta pedagoga u vchodu nebo u brány školy.

Těší se na vás vaši vychovatelé