Učivo 18. 5. – 22. 5. 2020

 

Český jazyk

Základní větné členy – shoda podmětu s přísudkem

Učebnice :  str. 128, 129,   Domácí sešit – napsat cvičení – str. 128/1, 129/2

Opakování – učebnice str. 130, ústně 130/ 10, 11

                      PS str.31

                      Procvičování –  slovní druhy   Sloh: Popis postupu – Jak se peče bábovka?

                                                                               / na papír , bábovku nakresli/                                                                                                             

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – vzory podst. jmen, velká písmena – vlastní jména, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka – Svět žertů a šprýmů 132 – 138 , čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování.

 

Matematika

Záporná čísla – PS. str. 32

Finanční gramotnost  PS. Str. 33 – rodinné hospodaření

Procvičování nového učiva

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 32 – 33

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: Prostorová geometrie PS str. 36

                   Názorná geometrie – PS str. 37

                   PS (Matýskova matematika 2. díl)

                   Procvičovat rýsování s pravítkem a kružítkem

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Přírodověda                                                                                                                            Učebnice: Zdraví a závislost  PS str. 41 /informace viz internet/

Osobní bezpečí – PS str. 42                                                                                         

Zadaný úkol: Procvičování učiva – člověk a živá příroda

Učebnice:  Násilí v mediích -přečíst a vypsat podstatné údaje

 

Vlastivěda

Válečná a poválečná léta

Protektorát  PS 16

Práce s učebnicí  str. 43 – 45  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole

rok 1933 – 1945

KD: Artikulační cvičení,  asertivní cvičení – sebeovládání, řešení konfliktů se spolužáky, rozšiřování slovní zásoby      

 

Děkuji dětem za ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu. Na webu školy je Dokument MŠMTV ČR k prostudování. Rodiče do konce června si musí objednávat obědy sami. Svačiny budou mít děti vlastní. Do školy 25. 5. 2020 děti budou nastupovat organizovaně, 2 roušky v sáčku s sebou. Rozvrh bude upřesněn na webu třídy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a dobré nálady.  Mgr.  M. Kolářová

 

 

 

Posted in 5.D