Úkoly pro dny 18. – 22. 5. 2020

Český jazyk

 • Opakování slov se slabikami di, ti, ni (říkejte dětem slova s tvrdými i měkkými slabikami a ony upřesní, jaké i se zde bude psát). Pokud to děti neslyší, připomeňte jim, že při výslovnosti se u měkkých slabik usmějeme.
 • Slabikář 2 str. 62 – 64 – Písmena Q/q, X/x, W/w
 • Slabikář 3 strana 2 – 4 zkuste po přečtení textu si text i zdramatizovat (str.3/1) – žák předvádí, dospělý předčítá
 • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 58 opakování di, ti, ni, strana 59 – 64 cvičení pro opakování výběr namátkou
 • Písanka 3 – strana 11 (přepis velkých psacích písmen) do strany 15 (velká psací písmena A, O, P, B)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Pro nové učivo

Písmeno X – videohttps://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-x-5e4418d417fa7870610ed0f9

Písmeno W – videohttps://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-w-5e4418d317fa7870610ed0f7

Písmeno Q – videohttps://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-q-5e4418d117fa7870610ed0cc

Jak na psací písmeno A – video – https://www.youtube.com/watch?v=A3RB1xiSo24

Jak na psací písmeno O – video – (POZOR, PÍSMENKO MÁ BÝT ŠTÍHLEJŠÍ NEŽ VE VIDEU!!!) https://www.youtube.com/watch?v=uPertOiYpQU

Jak na psací písmeno P – video – https://www.youtube.com/watch?v=GhAKSYKVpbA

Jak na psací písmeno B – video – https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM

 

Procvičování učiva:

18. 5. – Téma: Čteme bě, pě vě  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

21. 5. – Téma: Rozvíjíme pisatelské dovednosti –⁠ tvořivé psaní –⁠ hádanky– https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Matematika

 • Matýskova matematika 3 – strana 23 – 26
 • Opakování kvádr, jehlan
 • Procvičujte pamětné sčítání do 15 (bez přechodu do 10), číselná řada 0 – 15 (žák umí hbitě vyjmenovat)
 • Nepovinné – k upevňování učiva Procvičujeme s Matýskem 

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Číselná řada a porovnávání – (úkoly musíte vybírat tak, aby se jednalo o číselnou řadu 0 až 15!)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+20+s+p%C5%99echodem+10#selid

 

Prvouka

 • Opakování učiva Ája jde do divadla a Ája mezi kamarády
 • Já a můj svět – strana 66 – 67 (Ája jde nakupovat, Zaměstnání dospělých lidí)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Nové učivo:

Druhy obchodůhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1474

Jdeme nakupovat (4 cvičení) – http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obchody1.htm

Zaměstnáníhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4436

 

Prohloubení učiva:

20. 5. Téma: Poznáme některá zvířata v ZOO, řekneme si něco o významu ZOO

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit – procvičujte pravidelně

 

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

 

NEUSTÁLE DBEJTE NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ !!!

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://www.promaminky.cz/clanky/rozvoj-a-vychova-ditete-106/skola-nebo-domaci-vzdelavani-313

Posted in 1.C