Informace k nástupu do školy

Dobrý den,

níže naleznete několik informačních bodů, které platí pro žáky nastupující od 25. 5. zpět do naší školy:

 1. Ranní družina NEBUDE v provozu.
 2. Rodiče, kteří budou ráno doprovázet žáky NEVSTUPUJÍ do školy.
 3. Pedagog si děti vyzvedne ráno před budovou školy a šatnu budou mít žáci ve třídě. Při vstupu do školy bude všem měřena teplota a zároveň bude nutné použít i dezinfekci na ruce.
 4. Výuka bude probíhat ve skupinách. U každé skupiny bude učitel od začátku až do konce výuky včetně oběda.  Tato skupina bude do konce školního roku neměnná.
 5. Žáky 1.C bude v prezenční formě vyučovat paní učitelka Mgr. Šlechtová. Skupinu žáků budou dále tvořit i některé děti z 2. ročníků.
 6. Začátek výuky bude již od 7,45 hodin (v tuto hodinu si bude paní učitelka děti vyzvedávat před školou)!!! Konec výuky bude následně v 11,45 hodin.
 7. Každý den bude mít žák s sebou: dostatek pití, svačinu, případně svačinu do družiny, čip na oběd, ochranné pomůcky přes pusu (1 + 2 ks), na použité i čisté roušky igelitové sáčky (označeno čisté x špinavé např. smajlíky, pro jednorázové roušky budou k dispozici označené odpadkové koše), sešity, učebnice a pracovní listy, penál, pastelky, lepidlo a nůžky.
 • Český jazyk – Písanka 3. díl, Slabikář 3. díl, sešit s myškami, pracovní sešit Zdokonalujeme čtení
 • Matematika – Matýskova matematika 3, sešit Pětiminutovky, Procvičujeme s Matýskem 3, pracovní listy Tělesa
 • Prvouka – pracovní sešit – Já a můj svět
 1. Po obědě učitel žáky odvede do třídy a předá je tam vychovatelce školní družiny. Odpoledne budou žáci ve stejných skupinách jako dopoledne.
 2. Školní družina bude v provozu každý den maximálně do 16:15 hodin. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny vyčkejte na pokyny asistenta pedagoga u vchodu nebo u brány školy!
 3. Letní družina se NEKONÁ.
 4. Zájmové kroužky NEBUDOU v provozu z důvodu ochrany žáků a neměnnosti skupin.

S pozdravem,

Kábrtová N.

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

třída

 

Posted in 1.C