Český jazyk – PODMĚT A PŘÍSUDEK

Ve větách jsou dvojice slov, která k sobě patří svým významem. Říká se jim základní skladební dvojice.

Základní skladební dvojici tvoří PODMĚT a PŘÍSUDEK.

  • Na podmět se ptáme otázkami Kdo? Co? a přísudkem.

  • Na přísudek se ptáme otázkou Co dělá podmět? (Co se říká o podmětu?)

  • Příklad – V pravěku lidé používali k různým činnostem pěstní klín.

Kdo co používali k různým činnostem pěstní klín?               lidé – podmět

Co dělali lidé?                                                                       používali – přísudek

Základní skladební dvojice je: lidé používali.

 

 

 

Základní skladební dvojice se označuje:

PODMĚT – rovně se podtrhne

PŘÍSUDEK – podtrhne se vlnkou

 


Úkol na procvičení:

  • Doplňte do vět vhodná slovesa. Věty napište a vyznačte v nich základní skladební dvojice.

Hynek odpoledne (vyčistí, napíše, uvaří) dopis kamarádovi.

Jitka bude doma (cvičit, růst, pomáhat) mamince s vařením.

Na obloze (kroužili, svítili, motali se)draví ptáci.

Auto (stálo, vjelo, houkalo)rychle do zatáčky.

Malé štěně vesele (spí, poskakuje, lísá se) na dvorku.

Hodně úspěchů a správných odpovědí. Paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 4.C