Učivo v týdnu od 25.5-29.5.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Spojování vět do SOUVĚTÍ (budeme potřebovat pracovní list str. 112 O SPOJKÁCH)
Pondělí: učebnice str. 102/1,2,3,4 – SLOH
                pracovní sešit str. 36/1a,b, 36/2,3,4,
Úterý: učebnice str. 103/1 + přečíst žlutý rámeček, 103/2,3 – ústně, 103/4 – napiš do sešitu
             pracovní sešit str. 37
 Středa: učebnice str.  104/7 – DIKTÁT
                pracovní sešit str. 38
Čtvrtek: učebnice str. 104/5 – ústně, 104/6 – napiš do sešitu
                pracovní sešit str. 39
Pátek: učebnice str. 104/8 – ústně, 104/9 – napiš do sešitu
             pracovní sešit str. 40
Písanka – str. 36 – 37
Čítanka – str. 141 – 144
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Násobení číslem 5 (děti se musí naučit násobky čísla 5)
Pondělí: procvičování učiva – kartičky na násobení číslem 2, 3, 4 a dělení číslem 2, 3, 4
                Nově si do sešitu vypíšeme násobky čísla 5
Úterý:    Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 30 pracujte s videem
Středa:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 31 pracujte s videem
Čtvrtek:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 32 pracujte s videem
Pátek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 16
             procvičování učiva – kartičky na násobení 2, 3, 4, 5 a dělení číslem 2, 3, 4
 
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení.
 
Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: LESNÍ BYLINY, ŽIVOČICHOVÉ V LESE
Učebnice: str. 57 – 59
Pracovní sešit: str. 47
Procvičovací test: Na louce a na poli
 
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.     
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
VIDEA K MATEMATICE: Násobení číslem 5 (Matýskova matematika str. 30 – 32)
 Úterý:
30/1 https://www.youtube.com/watch?v=W0qNob8RO1Q
30/2 https://www.youtube.com/watch?v=KjoieEw-ucM
30/3 https://www.youtube.com/watch?v=4-0xYdnX5j0
Středa:
31/1 https://www.youtube.com/watch?v=oLJlYi6Bnag
31/2 https://www.youtube.com/watch?v=p2ToMcXLYOc – dva příklady navíc
31/3 https://www.youtube.com/watch?v=uv0vlf1qns0
31/4 = 31/4A https://www.youtube.com/watch?v=vslTj_dYSkI
31/4B https://www.youtube.com/watch?v=iYwEwcxKbiE – navíc
Čtvrtek:
32/1 https://www.youtube.com/watch?v=Kb3io5uWgK4
32/2 https://www.youtube.com/watch?v=NBxl4MjluHc – dva řádky navíc
32/3 https://www.youtube.com/watch?v=n-GkmovdVIw
32/4 https://www.youtube.com/watch?v=u5eHD0H6ZmM