učivo 26.-27.5.

ÜTERÝ
ČJ
1. Čteme v UČ 54 vyjmenovaná slova po V a žl.rámeček Rozlišujte.
2. Čteme a vybíráme správnou možnost v UČ 55/2.
3. Do sešitu napíšeme dnešní datum a 2 věty z tohoto cvičení:
Na našem kostele je baňatá vížka. Jaká je výška tohoto kopce?
Říkáme si: je velká věž- střední vížka- malá věžička
4. Číslem 1 označíme podstatná jména (kostele, vížka, výška, kopce)
Trénujeme rod a číslo těchto podst. jmen.
5. Č. 5 označíme slovesa (je, je)
6. Č. 2 označíme přídavné jméno (baňatá)
7. Č. 3 označíme některá zájmena (našem, tohoto)
8. Č. 7 označíme předložku (na)
MA
Na tabuli píšeme čísla od 3 vždy o 6 větší …….. do 261
PS 32/7,8
U cvičení 7 píšeme na tabuli zkoušku:
8.5=40+zbytek 4 = 44
2.5=10+zbytek 2 = 12
4.5=20+zbytek 3 = 23 atd.
VV
Kreslíme voskovkami kopretiny a přetřeme modrou vodovou barvou.

STŘEDA
ČJ
1. UČ 56- čteme žl.rámeček Rozlišujte, cvič. 7- čteme, doplňujeme správná slova, odůvodňujeme.
2. Do sešitu píšeme 2 věty z tohoto cvičení: Na vodě se udělal vodní vír.
Naše největší sova je výr.
3. Dále vyhledáváme slovní druhy a označujeme číslicí:
1 podst. jména (vodě, vír, sova, výr)
5 slovesa (udělal, je)
2 příd. jména (vodní, největší)
3 zájmena (se, naše)
7 předložky (na)
4. Na tabuli máme tabulku- 5 řádků, 4 sloupečky (PJ, ROD, ČÍSLO,PÁD)
Dopíšeme do ní PJ (na) vodě, vír, sova, výr a společně určujeme rod, číslo a podle UČ str. 75 zkoušíme pád.
Na závěr si čteme v UČ: první pád kdo? co? Vojta, druhý pád (bez) koho? (bez) čeho? (bez) Vojty, 3. pád komu? čemu? Vojtovi,
4. pád (vidím) koho? co? Vojtu, 5. pád oslovujeme, voláme Vojto! 6. pád (o) kom? (o) čem? (o) Vojtovi, 7. pád (s) kým? (s) čím
(s) Vojtou
MA
1. Procvičujeme dělení se zbytkem. Děti počítají sami. Kdo má dobře, dostane 1. Dále děláme společnou opravu chyb.
17:2, 23:3=, 38:4=, 33:5=, 13:3=, 8:5=, 19:4=
2. Cvičně rýsujeme kružnici k se středem S a poloměrem 3 cm.
PRV
1. UČ 48- Opakovali jsme, jak se dělí obratlovci a čím dýchají (žábry, plíce)
2. UČ 50- Seznámili jsme se s vývojem motýla (cvič. kytička)
3. UČ 51- Opakovali jsme, jak se dělí živočichové podle potravy.
4. UČ 56- Opakovali jsme první 3 úkoly.

Posted in 3.C