5.C

Shoda přísudku s podmětem

1/  Podtrhněte podmět a přísudek a doplňte i/y

  1. Chlapci hrál – kopanou. 2. Dívky skákal_ přes švihadlo.

     3. Děti na hřišti skotačil_.        4. Navštívil_ nás naši přátelé.

  2. Skupiny výletníků procházel_ zámkem.

    6. Ovce pásl_ dva pastevci.      7. Závodníci vyrazil_  rychle na trať.

  3. Na jaře k nám přiletěl_ špačci.    9. Trápil_  nás velké starosti.

 

 

 

2/ V Pracovním sešitě vypracujte cvičení  3, 4  a 5 na str. 31

 

 

Matematika

 

1/ Vypočítej a proveď zkoušku správnosti:

5 624 : 4 =                             

 

 

 

 

 

14 256 : 12 =

 

 

 

 

 

2/  V Pracovním sešitě vypracujte na str. 35 cv. 1 až 5 a na str. 36 cv.2 a 3

 

Posted in 5.C