Učivo Květen 25.5. – 29. 5. 2020

Učivo 5. D   25. 5. – 29. 5.  2020

 

Český jazyk

Shoda podmětu s několikanás. podmětem a různého rodu

Učebnice :  str. 131, 132  Domácí sešit – napsat cvičení – str. 132/3, 6

Opakování –  vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem

                      PS str. 32

                      Sloh: Vypravování podle obrázkové osnovy PS           str. 33

                                                                                                                                                                                           

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – vzory podst. jmen, velká písmena – vlastní jména, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka – Svět žertů a šprýmů 139 – 145, Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka, život a dílo seznámení, krátký zápis,  čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování.

 

Matematika

Finanční gramotnost  PS. Str. 34 – 35 – bankovky, mince, měny, půjčky

Procvičování nového učiva – slovní úlohy

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: Prostorová geometrie – krychle, povrch krychle, síť krychle PS str. 38 – 39

                   Názorná geometrie – S = 6 . /a.a/ – povrch krychle

                   PS (Matýskova matematika 2. díl)

                   Procvičovat rýsování s pravítkem a kružítkem

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Přírodověda                                                                                                                            Učebnice: Přivolání odborné pomoci  PS str. 43 /informace viz internet/

Osobní bezpečí – učebnice – Nebezpečná situace kolem nás / silniční provoz, toulavá zvířata, nebezpečné látky, jedovaté rostliny – temata/                                                                                      

Zadaný úkol: Procvičování učiva – člověk a živá příroda, ochrana zdraví, znalost nebezpečných situací a jejich prevence

Učebnice:  Násilí v mediích -přečíst a vypsat podstatné údaje

 

Vlastivěda

Od totalitní moci k demokracii PS. 17 – 18

Práce s učebnicí  str. 46 – 48  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole

Význam prezidenta V. Havla

 

KD: Artikulační cvičení,  asertivní cvičení, vyprávění obsahu zhlédnutého filmu, pohádky   rozšiřování slovní zásoby      

 

Děkuji dětem za ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu. Na webu školy je Dokument MŠMTV ČR k prostudování. Připravujte si doma učebnice k odevzdání. Termín bude upřesněn. Rodiče do konce června si musí objednávat obědy sami. Svačiny budou mít děti vlastní. Do školy 25. 5. 2020 děti budou nastupovat organizovaně, 2 roušky v sáčku s sebou. Rozvrh bude upřesněn na webu třídy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a dobré nálady.  Mgr.  M. Kolářová

 

 

Posted in 5.D