Přírodověda – Živočichové na louce

Louky a pastviny obývají především bezobratlí živočichové. Na povrchu půdy se pohybují brouci a pavouci, v trávě skákají saranče čárkované a kobylky zelené, nektar z květů sbírají včely medonosné, čmeláci zemní a různé druhy motýlů.

Většina obratlovců přichází na louku pouze za potravou, například bažant obecný nebo zajíc polní.