Vlastivěda – Opakování – Husitské války

Zkuste si zopakovat období Husitských válek – v učebnici naleznete na straně 37 náměty k opakování.  Paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 4.C