Učivo 1. 6. – 5. 6. 2020

Učivo 5. D     1. 6. – 5. 6. 2020

 

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí – PS str.34

Shoda přísudku s několikanás. podmětem – procvičovat, diktáty

Učebnice :  str.  133 – 134       Domácí sešit – napsat cvičení – str.134/5

Opakování – slovní druhy,  vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem

Sloh: Popis postupu děje – vyber příběh a vypravuj, jak to začalo, zápletka, závěr                                                                                                                                                                                         Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – vzory podst. jmen, velká písmena – vlastní jména, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy.

Čítanka – Svět zahradníků a zahrad str.  146 – 149, Karel Čapek, život a dílo – seznámení, krátký zápis,  čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování.

 

Matematika

Finanční gramotnost  PS. str.36 – bankovky, mince, měny, půjčky

Římské číslice PS str. 37 – opakování

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: Prostorová geometrie – kvádr, povrch kvádru, síť kvádru PS str. 40 – 41

                   Názorná geometrie – S = 2 . / ab + ac + bc / – povrch kvádru

                   PS (Matýskova matematika 2. díl)

                   Procvičovat rýsování s pravítkem a kružítkem – kružnice

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Přírodověda                                                                                                                                                                                                                                                                                Učebnice :Odlišujeme se od ostatních živočichů – str. 71  PS str. 44 opakování MU                                                                                                                                                  Člověk a lidské výtvory – učebnice str.73 – 74 – výpisky do sešitu                                                                                      

Zadaný úkol:  Procvičování učiva za 2. čtvrtletí

 

Vlastivěda

Od totalitní moci k demokracii  PS. 19 – 23 přečíst

Práce s učebnicí  str. 49  – 51   Opakování č.5 –  Poslední století

 

KD: Artikulační cvičení, nahrazování nespisovných a slangových výrazů spisovnými,   rozšiřování slovní zásoby      

 

Děkuji dětem za ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu. Na webu školy je Dokument MŠMTV ČR k prostudování. Připravujte si doma učebnice k odevzdání. Termín bude upřesněn. Rodiče do konce června si musí objednávat obědy sami. Svačiny budou mít děti vlastní. Do školy 25. 5. 2020 děti budou nastupovat organizovaně, 2 roušky v sáčku s sebou. Rozvrh bude upřesněn na webu třídy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a dobré nálady.  Mgr.  M. Kolářová

 

 

 

Posted in 5.D