Učivo od 1.6.-5.6.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Procvičování učiva
UČEBNICE: str. 95 – procvičování vyjmenovaných slov po S, V, Z
str. 96 – SLOH – pořadí vět v příběhu
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 30 – 31
Písanka – str. 26 – 27   (pro chytré makovičky, přepis básně: ČERVEN)
Čítanka – str. 140 – 141
(Jan Čarek – Jen mít oči k vidění, Hádanky, Čtení o včelkách)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
(pokračujte ve čtení vlastních knih – ČTENÁŘSKÝ DENÍK)
 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Procvičování učiva, přenášení a porovnávání úseček
UČEBNICE geometrie: str. 55 – postup řešení přenášení a porovnávání úseček 
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 41 (procvičování učiva)
PS Geometrie: str. 40 – jednoduché konstrukce pomocí kružítka, přenášení a porovnávání úseček
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: PLODY A KVĚTY
Učebnice: str. 43, 44, 37 – užitkové rostliny
Pracovní sešit: str. 54/12, 13, 55/14
Posted in 3.D