Úkoly pro děti na týden od 1. do 5. června 2020

Milé děti, posílám vám úkoly na další týden. Pozdrav předávám od Kačenky, Ládíka, Viktorky a brášků – Pavlíka a Vašíka, kteří chodí do školy. 

Český jazyk – mluvnice – nové učivo: Shoda podmětu s přísudkem – vysvětleno na webu třídy, v učebnici naleznete na straně 83. Vypracujte v pracovním sešitu stranu 33, cvičení 1 a 2.

Český jazyk – mluvnice – přepis vět – zkuste si na papír přepsat věty v příspěvku na webu třídy.

Český jazyk – čtení – v Čítance si, děti, přečtěte v tomto týdnu strany 152 – 158.

Český jazyk – sloh – nové učivo: Popis pracovního postupu – Výroba větrníku – řiďte se pokyny v příspěvku a zkuste jedno cvičení

Matematika – nové učivo: 1. Jednotky hmotnosti, 2. Plošné jednotky – vysvětleno na webu + videa s vysvětlením. V pracovním sešitu vypracujte stranu celou stranu 31, stranu 32/1-3 cvičení.

Přírodověda – nové učivo: 1. Včela medonosná – vysvětleno na webu v příspěvcích, v pracovním sešitu vypracujte stranu 38/6, dobrovolně stranu 38/8(POKUS)

                      nové učivo: 2. Živočichové na louce – vysvětleno na webu, v pracovním sešitu vypracujte tato cvičení: 39/7, 39/9, dobrovolně stranu 39/10 (POKUS)

V přírodovědě můžete odpovědi na jednoduché otázky také napsat a poslat paní učitelce Nepplové ke kontrole.

Vlastivěda – příspěvky: 1. Opakování – Husitské války – web příspěvek, dále lze opakovat v učebnici na straně 37

                                    2. České země po husitských válkách – web příspěvek, učebnice strana 38-39, video – Dějiny udatného českého národa, 

                                    3. Jiří z Poděbrad – web příspěvek, učebnice strana 38, video – Dějiny udatného českého národa

                                    4. Jaggelonci na českém trůnu – web příspěvek, strana 39 v učebnci, video – Dějiny udatného českého národa

                                    5. Zemský sněm – vysvětleno na webu, strana 39 učebnice

               – v pracovním sešitu vypracujte stranu 19/1-4 cvičení. 

 

Nezapomeňte se podívat na akce na červen a v pondělí si oslavte, milé děti, svůj den – svátek DEN DĚTÍ.

Vzpomínám a pozdravuji vás všechny.

Petra Dvořáčková

 

Posted in 4.C