Vlastivěda – Husitský král Jiří z Poděbrad

Král Jiří vládl přísně, spravedlivě a moudře. Vynikal jako diplomat i trpělivý úředník. Usiloval o pokojné soužití katolíků a kališníků.

Jiří z PoděbradKrál Jiří měl několik synů, ale žádný se nestal jeho nástupcem. Jiří chtěl posílit a zabezpečit zemi, proto nabídl český trůn polskému princi Vladislavovi z rodu Jagellonců.

Pražský groš Jiřího z Poděbrad

Posted in 4.C