Vlastivěda – Zemský sněm

V českých zemích až do nástupu Habsburků byla moc panovníka omezena. O nejdůležitějších problémech země se rozhodovalo na sněmech. Na sněmu se scházeli zástupci šlechty a městského stavu (měšťané královských měst).Král musel přijmout jejich rozhodnutí.

 

Posted in 4.C