Učivo pro dny 1. 6. – 5. 6. 2020

Český jazyk

 • Procvičování – Mluvní projev – slovní přízvuk, intonace hlasu
 • Slabikář 3 strana 10 – 14 (ke straně 10 děti namalují místo – dům, byt, kde bydlí)
 • Písanka 3 – strana  21 – 25
 • Přepis vět do sešitu s myškami – Předepíšeme dětem tiskacími písmeny, děti přepíší psacím písmem (každá věta bude na jiném řádku) viz ukázka. 

         Věty k přepisu:  EDA MÁ RÁD ČTENÍ. KAPR JE RYBA. ALÍK SI HRAJE S ÁJOU. CELÝ DEN PRACOVAL.

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Pro nové učivo

Jak na psací písmeno G – video (od 0.00 do 3.28) – https://www.youtube.com/watch?v=ffmTyMjcVmA

 

Cvičení k psacímu G

http://rysava.websnadno.cz/psani/gg1.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/gg2.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/gg4.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/gg5.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/gg6.htm

 

Procvičování učiva:

Opakování psacích písmen R                                         Opakování psacích písmen Č

http://rysava.websnadno.cz/psani/rr5.htm                 http://rysava.websnadno.cz/psani/cci6.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/rr7.htm                 http://rysava.websnadno.cz/psani/cci7.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/rr8.htm                http://rysava.websnadno.cz/psani/cci8.htm

 

Opakování psacích písmen C                                        Opakování psacích písmen E

http://rysava.websnadno.cz/psani/cc6.htm                http://rysava.websnadno.cz/psani/ee6.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/cc7.htm                 http://rysava.websnadno.cz/psani/ee7.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/cc8.htm                http://rysava.websnadno.cz/psani/ee8.htm

 

Matematika

 • Matýskova matematika 3 – strana 34/3, 35/celá, 36/1,2,5, 37/celá, 38/1,2,5, 39/1,2,3
 • Pracovní listy Tělesa 3 – Válec – cvičení 1 a 2
 • Číselná řada 0 – 20 (žák se učí plynule vyjmenovat všechna čísla do 20), práce s kartičkami (orientace = před, za, mezi, složení kartiček do číselné řady od nejmenšího čísla po největší, porovnávání čísel)
 • Nepovinné – k upevňování učiva práce v sešitě Procvičujeme s Matýskem 

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Čísla 10 až 20 (10 cvičení) – https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/cisla10-20/index.htm

Porovnávání čísel do 20 (10 cvičení) – https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/porovnavani-cisel-do20/index.htm

 

Opakování učiva:

UčíTelka – díl ze dne 26. 5. – Téma: Pracujeme se znaménky (0:00 – 23:16) – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000048/

 

Prvouka

 • Opakování učiva (Co lidé umí – výrobky, Zaměstnání – např. formou dramatizace a ostatní hádají, Co si lidi vyrobili pomocníky) 
 • Já a můj svět – strana 70 – 71 (Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort (děti by již měli znát ze školy), Opakování člověk ve společnosti)

 

Opakování učiva:

Pomocnícihttp://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/pomocnici.htm

 

Logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit – procvičujte pravidelně

 

Žáci s IVP se nyní budou obracet pouze na svou třídní paní učitelku. Tito žáci budou nyní vypracovávat od června nové pracovní listy, které jim budou poskytnuty poslední týden v květnu.

 

I NADÁLE PROSÍM NEUSTÁLE DBEJTE NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ !!!

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku:

Jak zvládnout výuku po uzavření škol: tipy na online aplikace

Posted in 1.C