Návrat do lavic – 2. stupeň

Výuka bude probíhat pro žáky ve skupinách. Bude mít konzultační charakter.

U každé skupiny bude učitel od začátku až do konce výuky včetně oběda. Pedagog si děti vyzvedne ráno před budovou školy a též je po skončení oběda před budovu školy odvede.

Šatnu budou mít žáci ve třídě.

V rámci výuky se žáci budou zabývat úkoly, které mají zadané v rámci distančního vzdělávání, budou plnit úlohy, které doposud v rámci distančního vzdělávání nesplnili, a tak přispějí k možnosti stanovení klasifikace – hodnocení za druhé pololetí.

Skupiny se nebudou míchat.

Žáci nebudou vycházet ze tříd a budou dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická nařízení.

Výuka bude probíhat v blocích, které si stanoví pedagog (třídní učitel) v celkové denní délce 3 vyučovacích hodin.

Začátek a konec výuky bude přesně stanoven a žáci ho musí dodržovat.

Každý žák obdrží od učitele formulář, na kterém vždy v den výuky rodiče potvrdí bezinfekčnost a zdravotní stav.

Prezenční výuka bude probíhat dvakrát týdně – úterý, čtvrtek.

Mimo tyto dny bude probíhat výuka distanční.

Pátá skupina:

Učitel: Mgr. Dostálová Šárka

Skladba žáků: 8.C–5 žáků

Učebna: 8.C

Začátek výuky: 9,35 hodin

Posted in 8.C