Učivo od 8.6.-12.6.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Učíme se hrou se skřítkem – procvičujeme slovní druhy (zaslané pracovní listy)
Pondělí: pracovní list str. 23/1,2,3,4,5, pracovní list str. 24/1,2
Úterý: pracovní list str. 24/3,4, pracovní list str. 25/5,6
Středa: pracovní list str. 26/1,2,3,4,5,  27/6
Čtvrtek: pracovní list str. 27/7,8, pracovní list str. 28/1,2,3,4
Pátek: pracovní list str. 29 – test – slovní druhy
Písanka – str. 40
Čítanka – str. 151 – 155
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 https://www.vcelka.cz/ Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení číslem 10, procvičování učiva aritmetiky a geometrie
Pondělí: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 38 -39 pracujte s videem
Úterý: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 40-41 pracujte s videem
Středa: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 42 pracujte s videem
                malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 26
Čtvrtek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 19-21
Pátek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 22-25
Procvičování učiva – kartičky na násobení číslem 2, 3, 4, 5, 10 a dělení číslem 2, 3, 4, 5,10
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení.
 
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: LÉTO
Pracovní sešit: str. 50 – procvičování učiva
                           str. 51 – 52
Léto je jedno ze čtyř ročních období. Astronomické léto začíná 21. června. V létě je teplo. Dny jsou nejdelší. Slunce svítí většinu dne. Stmívání trvá velmi dlouho. V létě jsou 2 měsíce prázdnin. Chodíme se koupat.
Letní měsíce jsou: červen červenec prázdniny srpen prázdniny
Příroda v létě. Kvetou rostliny. Dozrává ovoce. Dozrává a sklízí se obilí.
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
VIDEA K MATEMATICE: Dělení 10, procvičování učiva (Matýskova matematika str. 38-42)
PONDĚLÍ:
38/1 https://www.youtube.com/watch?v=kgiFkc8lU80
38/2 = 38/2A https://www.youtube.com/watch?v=Zy96ePwrJT0
38/2B https://www.youtube.com/watch?v=2boQcS4sZ7I – navíc
38/3 https://www.youtube.com/watch?v=_fGmup-8n0o – podobné
39/1 https://www.youtube.com/watch?v=-2q1vcsXyPg
39/2 https://www.youtube.com/watch?v=tXL1IvTotVg
39/3 https://www.youtube.com/watch?v=tJvosl5xs04 – podobné
        https://www.youtube.com/watch?v=919fDGYhSwE – cvičení navíc
39/4 https://www.youtube.com/watch?v=2w1WxrsmgZA (označeno jako 39/5)
 
ÚTERÝ:
40/1 https://www.youtube.com/watch?v=iUgnIRxV8l8
40/2 https://www.youtube.com/watch?v=hZTZvCwb2Ek
40/3 https://www.youtube.com/watch?v=nQGUkr8kp58
40/4 – jiné cvičení –
         graficky znázorněné příklady – https://www.youtube.com/watch?v=DHWLbR8mkrs
40/5 https://www.youtube.com/watch?v=6L73lX9pLJU – tři příklady jsou navíc – závorky
41/1 https://www.youtube.com/watch?v=p3e6kT3kw8k
41/2 https://www.youtube.com/watch?v=QMeuzSiWWo8  – dva příklady navíc
 
41/3 – vysvětlení hodinhttps://www.youtube.com/watch?v=yOGBys-mXrk
41/3 https://www.youtube.com/watch?v=6LsfmkEr0fQ – podobné
 
STŘEDA: Geometrie
42/úvod https://www.youtube.com/watch?v=BsTA4hXBTK0
42/1 https://www.youtube.com/watch?v=BBfgJwmNSIA
42/2 https://www.youtube.com/watch?v=tN8JpUX7_uU
42/3 – jiné cvičení
           https://www.youtube.com/watch?v=UUSKs9O-AMw
           https://www.youtube.com/watch?v=V9M629XHX0Q
           https://www.youtube.com/watch?v=yaPZ9Q3TfSY
 
42/3 = 42/4 https://www.youtube.com/watch?v=TBTE8gx_73Q