Pochvala pro čtvrťáčky

Pochvala náleží: 

  • Danečku Rochovi za slohové cvičení – VÝROBA DRAKA – pracovní postup, přepis vět z českého jazyka a Čtenářský deník a knihu Bílý Tesák.

  • Lukáškovi Mydlochovi za slohové cvičení s pracovním postupem VÝROBA DRAKA, přepis vět z ČJ a doplněné věty z přírodovědy – téma LOUKA.

  • Honzíkovi Suchánkovi za přepis vět z ČJ, slohové cvičení – pracovní postup VÝROBA DRAKA, dokončené věty z přírodovědy o louce.

  • Ondráškovi Skácelovi za píli, snaživost a aktivitu při domácím vzdělávání.

Velké poděkování patří také rodičům za vzornou spolupráci.

Děkujeme – paní učitelky Dvořáčková a Nepplová

 

Děkujeme. PD a VN
Posted in 4.C