Učivo Červen 15. 6. – 19. 6. 2020

 

Český jazyk

Přímá a nepřímá řeč – PS str .37 – 38

Práce s učebnicí str.138  dú. 138/11

Shoda přísudku s podmětem – procvičovat, diktát , vyjmenovaná slova – opakovat   

Sloh: Moje vysněné prázdniny – napiš. / 10 vět /                                                                                                                                                                                         Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

Procvičovat – vzory podst. jmen, velká písmena – vlastní jména, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají 22. 6. 2020

Čítanka – Tropický pás- str.  158 – 163, Mauglí – R. Kipling  krátký zápis, zhlédnout film nebo přečíst knížku, čtení s porozuměním, mimočítanková četba na pokračování.

 

Matematika

Rovnice a nerovnice  PS. str. 40 – 41

Počítání s přirozenými čísly – opakování / v rámci výpočtů /

Soustava rovnic

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování – jednotky převody

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: Prostorová geometrie – rýsování dle zadání PS str. 44 – 45, rýsování – kružnice /str.7/ – opakování

 PS (Matýskova matematika 2. díl)

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Přírodověda

Člověk ve společnosti

Jednoduché stroje, učebnice str. 76

Člověk si umí práci usnadnit – PS str. 46 – 47 , pročíst

Chráníme přírodu uč. str. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zadaný úkol:  Procvičování učiva za 2. čtvrtletí

 

Vlastivěda

Procvičovat učivo za 2. pololetí

  1. st. – 20.st., opakovat učivo, V. Havel – život a dílo /10 vět – založit do desek

Práce s učebnicí  – opakování základních informací

 

KD: Artikulační cvičení, tvoření souvětí, rozvoj slovní zásoby.     

 

Děkuji dětem za ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu. Na webu školy je Dokument MŠMTV ČR k prostudování. Připravte si doma pracovní sešity, výpisky VL Př a zadané úkoly ke kontrole a učebnice k odevzdání včetně AJ. Termín odevzdání je stanoven na termín 18. – 22. 6., 8 – 13 h.. Přineste si tašku na výtvarné potřeby, výkresy a další materiály. Prosím, aby mě rodiče kontaktovali a dohodneme si termín k převzetí. Mgr.  M. Kolářová

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in 5.D