Učivo od 15.6.-19.6.202

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: SLOVESA
UČEBNICE: str. 99-101  SLOVESA – čas,infinitiv,zvratná slovesa
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 34 – 35
Písanka – str. 30 – 31 (povolání, hra na kuchaře)
Čítanka – str. 146-147 H. K. Andersen – Sedmikráska
str. 149 L. Moore – Rostliny a živočichové
str. 159 báseň Červen, hádanky, pranostiky
(pokračujte ve čtení vlastních knih – ČTENÁŘSKÝ DENÍK)
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení mimo rozsah malé násobilky, písemné násobení
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 43-44
Geometrie – jednoduché konstrukce pomocí kružítka – trojúhelník
UČEBNICE geometrie: str. 58-59
PS Geometrie: str. 43-44
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 
Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: Živá příroda – houby, ochrana přírody
Učebnice: str. 45, 60-62
Pracovní sešit: str. 57-58
ZOPAKUJTE SI POZNATKY NA TÉMA ROSTLINY – učebnice str. 34 – 44
Posted in 3.D