VLASTIVĚDA

Procvičovat učivo za 2. pololetí

18. – 20,století –  opakovat učivo

V. Havel – život a dílo (napiš deset vět a založ do desek)

Práce s učebnicí  – opakování základních informací

Posted in 5.C