Český jazyk – DIKTÁT

Zkuste si opět napsat, milé děti, diktát:

Na mýtině tančily víly. Mouchy mi bzučely okolo hlavy. Děti se vrátily z výletu. Vysoké skály se tyčily až k nebi. Housenky okusovaly hlávky zelí. V trávě se bělaly kopretiny. 

 

Po Labi pluly parníky. Supi se slétli na kořist. Chlapci se učili vázat dračí smyčky. Pávi se pyšnili krásným peřím. Koráby odpluly. Psi zavětřili zloděje. Rampouchy na sluníčku roztály. 

 

Hodně štěstí s pravopisem přeje paní učitelka P. Dvořáčková
Posted in 4.C