Přírodověda – Tekoucí a stojaté vody

V pracovním sešitu vypracujte tato cvičení: 45/2, 45/3 – pozorování – je potřeba vlastnit lupu, 48/10 POKUS (dobrovolné), Petra Dvořáčková

Posted in 4.C