Učivo od 15.6.-19.6.2020

 Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Učíme se hrou se skřítkem – procvičujeme velká písmena (zaslané pracovní listy)
Pondělípracovní list str. 30
Úterý:pracovní list str. 31
Středa: pracovní list str. 32-33
Čtvrtek: pracovní list str. 34-35 – procvičování učiva druhého ročníku
Pátek: pracovní list str. 36-38 – procvičování učiva druhého ročníku
Čítanka – str. 156-161
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 https://www.vcelka.cz/ Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Procvičování učiva druhého ročníku – zaslané pracovní listy
Procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
Násobení a dělení čísel 1, 2, 3, 4, 5, 10
Procvičování učiva geometrie – geometrické tvary, tělesa, přímky, úsečky, měření délky úseček,
popisování přímek (malá písmena), úseček (velká písmena), rýsování přímek a úseček, osová souměrnost,
Hodiny – čtvrt, půl,  třičtvrtě, celá hodina
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/…php
 
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Závěrečné opakování a procvičování učiva
Pracovní sešit: str. 53 – 56
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.
Hodně sil, trpělivosti a dobrou náladu.  Vaše paní učitelka Broňa Geržová