Úkoly pro žáky – čtvrťáky na týden od 15. do 19. 6. 2020

Český jazyk – mluvnice – nové učivo: Podmět rodu mužského – výklad v příspěvku a videu na stránkách třídy, vypracovat pracovní sešit strana 36/1-4 cvičení

Český jazyk – mluvnice – opakování: Stavba věty – shrnutí připomenuto v příspěvku na webu, vypracovat cvičení 37/1, 38/2-4

Český jazyk – diktát – v příspěvku náměty k diktátovému procvičování

Český jazyk – sloh – DOPIS – postup psaní dopisu vysvětlen v příspěvku na webu, vypracovat cvičení strana 38/1

Český jazyk – čtení – Četba z čítanky – strany na webu v příspěvku třídy, nezapomínejte na čtenářský deník na měsíc červen, pomalu se blíží konec školního roku

Matematika – nové učivo: Římské číslice – vysvětleno v příspěvku, video s výkladem, PS strana 36/1-7 cvičení

Matematika – nové učivo: ZLOMKY – vysvětleno v příspěvku na webu třídy, instruktážní video na vysvětlení – úvod, další příspěvek zaměřen na sčítání a odčítání zlomků, Vypracovat cvičení v PS strany 37 – 38.

Přírodověda – nové učivo a následující příspěvky – 1. Tekoucí a stojaté vody, 2. Rostliny našich vod, 3. Živočichové u vody – na webu příspěvky, výklad, videa. V učebnici učivo naleznete zejména k živočichům vodních toků – strana 48. Vypracujte cvičení dle zadání pod jednotlivými příspěvky. 

Vlastivěda – nové učivo RENESANCE – vysvětleno v příspěvku na webu, v učebnici výklad naleznete na straně 43 – 44. Také nezapomeňte shlédnout díl z Dějin udatného českého národa. Je moc veselý. V pracovním sešitu vypracujte, prosím, stranu 20 (pokud tak již nemáte od tématu o Habsburcích).

Nezapomeňte, milé děti a rodiče, na předávku učebnic za 4. ročník, která proběhne ve dnech 18. – 19. 6. 2020. Mějte se krásně a hodně sluníčka přeje paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Posted in 4.C