Vlastivěda – RENESANCE


V učebnici najdete výklad na straně 43-44. Paní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 4.C