Možnost vrácení peněz

Rodiče mohou formou písemné žádosti zažádat o navrácení poměrné částky platby za zájmové kroužky a školní družinu za období uzavření škol. Pokud budete mít zájem, dostavte se do školy v úterý 23. 6. od 8 do 12 hodin, kde budete moci tento formulář vyplnit. Žádost lze předat třídní učitelce či paní vychovatelce školní družiny nejdéle však 25. 6. 2020.

Dále budou vráceny peníze za divadelní představení, které se nekonalo z důvodu zranění divadelního herce či za školu v přírodě.

 

Mgr. Kábrtová

Posted in 1.C