Učivo 22.6. – 26.6. 2020

 

Učivo 5. D     22. 6. – 26. 6. 2020

 

Český jazyk
Závěrečné opakování probraného učiva
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Vzory podstatných jmen
Shoda přísudku s podmětem – procvičovat, diktáty                                                                                                                                                                                             
 
Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/
podmětu s přísudkem  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají 22. 6. 2020
Mimočítanková četba na pokračování.
 
Matematika
Opakování probraného učiva za 2. pol.
Rovnice a nerovnice 
Soustava rovnic
Převody jednotek
Zlomky
Římské číslice
Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování
Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz
Geometrie: Prostorová geometrie – rýsování s kružítkem, opakování – kvádr, krychle povrch
 
 Možno využít :
 http://www.matyskova-matematika.cz/
 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik
                
Přírodověda
Souhrnné procvičování učiva za 2.pol.
Moje tělo
Člověk ve společnosti
Chráníme přírodu                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
Vlastivěda
Procvičovat učivo za 2. pololetí

 

 KD  Procvičovat artikulaci hlásek, rozvoj slovní zásoby    
Děkuji všem za odevzdání materiálů a učebnic. Na webu školy je Dokument MŠMTV ČR k prostudování a další informace. Vysvědčení bude předáno 30. 6. 2020, v 8,15 se sejdeme v kmenové třídě. Děti také dostanou výkresy.  Mgr.  M. Kolářová
Odkazy na webové stránky,
kde mohou děti učivo procvičovat – pod Vašim dohledem.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.zlatka.in/cs/  (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se
specifickými poruchami učení
 
Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál
Školákov.eu. https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0O6YbiGP9RXuHcXnROMITyinE92dUclVO45ji
EVuteotf47CPY2gAGmfQ
 
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-
vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-
videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY
kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň)
 
Využít program ČT 2 připravený pro žáky ZŠ
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocn
https://www.youtube.com/results?search_query=matyskova+matematika+pro+2+rocnik
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo 5. D     22. 6. – 26. 6. 2020

 

Český jazyk

Závěrečné opakování probraného učiva

Vyjmenovaná slova

Slovní druhy

Vzory podstatných jmen

Shoda přísudku s podmětem – procvičovat, diktáty                                                                                                                                                                                            Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

podmětu s přísudkem  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají 22. 6. 2020

Mimočítanková četba na pokračování.

 

Matematika

Opakování probraného učiva za 2. pol.

Rovnice a nerovnice 

Soustava rovnic

Převody jednotek

Zlomky

Římské číslice

Příklady a video www.nns.cz/blog/1-stupeň/ – opakování

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: Prostorová geometrie – rýsování s kružítkem, opakování – kvádr, krychle povrch

 

 Možno využít :

 http://www.matyskova-matematika.cz/

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=matyskova+matematika+pro+5+rocnik

                

Přírodověda

Souhrnné procvičování učiva za 2.pol.

Moje tělo

Člověk ve společnosti

Chráníme přírodu                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Vlastivěda

Procvičovat učivo za 2. pololetí

 

 

KD: Procvičovat artikulaci hlásek, rozvoj slovní zásoby    

 

Děkuji všem za odevzdání materiálů a učebnic. Na webu školy je Dokument MŠMTV ČR k prostudování a další informace. Vysvědčení bude předáno 30. 6. 2020, v 8,15 se sejdeme v kmenové třídě. Děti také dostanou výkresy.  Mgr.  M. Kolářová

 

Posted in 5.D