Vrácení peněz za zájmové kroužky a školní družinu

Vážení rodiče, máte možnost formou jednoduché písemné žádosti zažádat o navrácení poměrné částky platby za zájmový kroužek a školní družinu za období uzavření školy z důvodu koronaviru.

Žádost předejte třídní učitelce nebo vychovateli školní družiny. Nejdéle však do čtvrtka 25. 6. 2020.

Děkuji za spolupráci – Petra Dvořáčková – třídní učitelka.

Posted in 4.C