Logopedický týden 7. 9. 2020 – 11. 9 2020

V tomto týdnu bude u žáků probíhat intenzivní stimulace řečového vývoje, formou artikulačních cvičení, formou her na rozvoj sluchové percepce, zrakové percepce a prostorové orientace, diagnostika.

Výuka bude probíhat ve čtyřhodinových blocích, pátá hodina dle rozvrhu.