Výuka od středy 14. 10. 2020

Výuka: aktuální distanční vzdělávání se nevztahuje na naši školu, od středy 14. října 2020 funguje výuka tříd podle rozvrhu jako doposud.

Školní družina: dle aktualizovaných informací MŠMT funguje ranní i odpolední družina v běžném režimu, včetně ranních klubů.

Internát školy: internát funguje v tomto týdnu v běžném režimu, žáci a rodiče budou o případných změnách pro další týden informováni vychovateli.

 

Důvodem prezenční výuky ve škole je udělení výjimky pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kam spadá i ZŠ logopedická.

Děkuji.

 

 

 

 

Posted in 6.D