Výuka od 14. 10. 2020

I nadále vyučujeme prezenční formou a chodíme do školy. Provoz školní družiny je také beze změn. Buďte všichni, milí žáčci i rodiče, opatrní a hodně zdraví.

Třídní učitelka Petra Dvořáčková

Posted in 5.C