Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Žáci 3. C od 22. 10. 2020 přecházejí na distanční výuku.  Učivo je zadáno na období do 30. 10. 2020. 

Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Český jazyk –  PS do str. 22, procvičovat abecedu, párové souhlásky, význam slov

                           Písanka – do str. 15, čtení do str. 33

Matematika –  PS žlutý pro 3.r. – do str.20, PS malý modrý do str. 20

                           PS fial. malý – do str. 36, procvičovat násobky 0 – 10

Prvouka        –   Naše vlast – PS str.22 -23, učebnice str. 19 – 20, opakovat světové strany ,

                                                   dopravní značky