Distanční vzdělávání od 2.11.2020

Na základě nařízení vlády ČR přechází všechny třídy od 2.11.2020 na online výuku dle upraveného rozvrhu. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. K výuce je tedy nutné internetové připojení, funkční webkameru a mikrofon. Žáci, kteří nemají elektroniku nebo internet, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli co možná nejdříve.

Další informace a podrobnosti ohledně distančního vzdělávám zasílám zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

S veškerými dotazy se obracejte na třídního učitele.

 

 

 

Posted in 8.C