Distanční vzdělávání od 2. 11. 2020

 

 

Na základě nařízení vlády ČR přechází všechny třídy od 2. 11. 2020 na online výuku dle upraveného rozvrhu

(rozvrh zaslán rodičům na email).

Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. 

K výuce je tedy nutné internetové připojení, funkční webkameru a mikrofon. 

Žáci, kteří nemají elektroniku nebo internet, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli co možná nejdříve.

Další informace a podrobnosti ohledně distančního vzdělávám zasílám zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

Připomínáme, že účast na distanční výuce je nyní již ze zákona POVINNÁ!

S veškerými dotazy se obracejte na třídního učitele.

 

Posted in 3.D